Transmitido el 16/03/2019

ActorPapel
Doku IdonshiRoaracryst
Chochoi SiwaMaruka
Miya MasumonoChettah Girls
Rebi UshakiProfessor Jessica Shari
Masato MiyatomoJulia Denoku
Kachika UsueoKathern Honika
Miko GurodoHiyon Morki
Bigo KatorikaGenuan George
MataKatie Moshika
Benji KiyamonoHunter Grai/Devil J
Teruki IyahaIccryst
Kodoshi AyamonoDustin Withness
Rico ShibamaCassie/Corey
Toyama ArikoNinecoat
Shigeru OchoPlantmore
Koizumi MisakoMouselette
Fablo ShirioKouchu Misako
Doku MidoshiDoctor Jax
Shikachu MidoruGarem
Ran MosakaTencoat
Bisha MidasaMs.Iccryst
Shikotu MitoDoctor Jax
Mizaki TodokiShauna Genga
Yoshi AronuTom Becko
Fujii MiuSheBron Brown
Shiyama MidosakoBeah White
Akora MisaaShaun Silvero
Tsubasa MasakaRamona Lee
NombreTrabajo
Garuko JoshidaProduction Artist
Garuko JoshidaProduction Design
Maruko JinkoCreative Director
Garuko JoshidaCharacter Designer
Rachika KangiWriter
Maruko ChinaWriter
Todoshi MisaaScript
Todoki MiyamaConcept Artist